Cate contracte de munca putem incheia in calitate de salariati?

Stiati ca muzica este o stare de spirit?
September 1, 2016
Generatiile noastre: ieri, azi, maine!
October 21, 2016

Cate contracte de munca putem incheia in calitate de salariati?

cutmypicDin evidențele Institutului Național de Statistică aflăm că în mai 2016 în Romania figurează 4,6 milioane de salariați!

Potrivit Codului Muncii „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.” Acest contract trebuie încheiat în formă scrisă, cu o durată determinată sau nedeterminată și poate fi cu normă întreagă sau normă parțială.

În baza legislației muncii, un salariat are voie să lucreze în același timp la mai mulți angajatori sau să ocupe diferite funcții la același angajator! Astfel, un salariat poate încheia simultan mai multe contracte de muncă, la același angajator sau la angajatori diferiți, pe perioadă determinată sau nedeterminată și cu normă întreagă sau parțială.

Legislativ, nu există nici o dispoziție expresă cu privire la numărul exact de contracte individuale de muncă ce pot fi încheiate sau care să impună ca numărul total de ore de lucru prestate să nu depașească durata maximă a timpului de muncă!

Deși nu există limitări legale privind numărul de contracte de muncă sau numărul de angajatori, în cazul cumulului de funcții la aceeași companie putem menționa posibilitate ca durata maximă a timpului de lucru să fie depășită. Astfel, pentru un salariat cu normă întreagă durata normală este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, cu o limită legală maximă de 48 ore/săptămână.

Loredana Robescu

HR Manager

Aptet HR

30 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.