office@aptet.ro        +40 733 388 815

Termenii și Condițiile de Utilizare

Termenii și condițiile de utilizare Aptet HR

Ultima actualizare: 21.02.2023

www.aptet.ro este un Website specializat, conceput pentru a vă facilita navigarea în scopul de a oferi informații cu privire la prezentarea companiei Aptet HR și a serviciilor Aptet HR pentru persoanele fizice și juridice. Acest document are rolul de a va informa cu privire la faptul ca, prin utilizarea acestui Website , dvs. sunteți de acord să respectați Termenii și condițiile de utilizare Aptet HR, care, împreună cu Politica de confidențialitate a datelor și Politica privind cookie-urile, guvernează relația Aptet HR cu dvs., în legătură cu acest Website. Dacă nu sunteți de acord cu oricare parte a termenilor și/sau politicilor, vă rugăm să nu utilizați Website-ul nostru.

Art 1. Informații generale introductive

Prezenta Condiție de utilizare (împreună cu alte documente la care se face referire în prezenta) guvernează utilizarea și accesarea website-ului www.aptet.ro, operat de compania SC Aptet HR SRL, inclusiv al conținutul său pus la dispoziție prin intermediul website-ului www.aptet.ro. 

În acest document:

  • „Condițiile de utilizare” face referire la prezentul document și cuprinsul său;
  • „noi/al nostru” înseamnă SC Aptet HR SRL;
  • „Website-ul” face referire la site-ul companiei SC Aptet HR SRL: www.aptet.ro;
  • „Dvs.” Orice persoană care accesează website-ul.
  • „Conținutul” face referire la totalitatea informațiilor cuprinse în website, vizibile în momentul în care accesați Website-ul nostru;
  • „terță parte/terți” înseamnă altcineva decât noi sau dvs.;

Art 2. Capacitatea de a accepta condițiile de utilizare

2.1. Dvs. acceptați prezentele Condiții de Utilizare în vigoare în momentul în care vizitați Website-ul nostru și acceptați aceste Condiții de Utilizare.

2.2. Dvs. acceptați prezentele Condiții de Utilizare actuale la data utilizării Website‑ului de către dvs., însă trebuie să aveți în vedere faptul că acesta pot fi modificate în mod periodic, fără o notificare prealabilă sau ulterioară. Data ultimei actualizări se regăsește în partea de sus a prezentului document.

2.3. Dvs. trebuie să aveți în vedere faptul că vă recomandăm să verificați în mod frecvent aceste Condiții de Utilizare care se pot modifica fără alte notificări, tocmai pentru a vă asigura că sunteți de acord cu acestea.

2.4. Dvs. trebuie să aveți în vedere faptul că , în momentul în care vizitați Website-ul nostru, declarați faptul că sunteți major din punct de vedere legal și că aveți capacitatea de a accepta termenii, condițiile, obligațiile, afirmațiile și garanțiile stabilite prin acești Termeni de utilizare și că respectați și vă conformați cu cerințele formulate în acești Termeni de utilizare.

2.5. Dacă Dvs. sau terții care au acces la instrumentele dvs. personale de acces la Website-ul nostru nu sunteți de acord cu actualele Condiții de Utilizare sau cu modificarea lor viitoare, vă rugăm să nu utilizați Website-ul nostru.

Art.3 Utilizarea website-ului nostru

3.1. Dvs. acceptați în mod conștient și voluntar faptul că utilizarea Website-ului nostru se face în baza răspunderii dvs.

3.2. Dvs. sunteți unicul responsabil și aveți răspunderea pentru absolut toate deciziile luate pentru a vă asigura accesul la website-ul nostru (ex – internet, locația dvs fizică, securitatea computerului etc.)

3.3. Dvs. vă asumați în totalitate că trebuie să aveți în vedere faptul că orice măsură de securitate existentă în prezent pentru sistemele informatice de pe internet nu sunt sigure în măsură de 100% și că acestea pot prezenta vulnerabilități, astfel că noi nu putem să garantăm faptul că nu există viruși sau alte elemente care atacă securitatea și care pot duce la modificarea sistemului/sistemelor dvs. informatice, a datelor sau a altor fișiere aflate în sistemul dvs. informatic.

3.4. Dvs. nu trebuie să folosiți un cont de utilizator pentru Website-ul nostru deoarece Website-ul nostru nu impune crearea acestuia. Noi NU va solicităm să furnizați parole personale și nu trebuie să le divulgați niciunui terț.

3.5. Dvs. aveți răspunderea de a vă asigura că absolut toate persoanele sau terți care accesează Website-ul nostru folosind instrumentele dvs. de conectare și/sau accesare a Website-ului au permisiunea dvs. să le folosească și cunosc, la rândul lor, Condițiile de Utilizare ale Website-ului nostru și că le respectă.

3.6. Dvs. vă dați acordul și vă asumați, prin utilizarea și accesarea Website-ului nostru, faptul că dvs. sau terții care au acces la instrumentele dvs. personale de acces la Website-ul nostru, nu veți realiza nicio acțiune rău intenționată care ar putea dăuna imaginii, intereselor și/sau drepturilor noastre sau care vor afecta buna funcționalitate a Website-ului nostru, parțial sau total, temporar sau permanent.

3.7. Dvs. vă dați acordul și vă asumați, prin utilizarea și accesarea Website-ului nostru, faptul că dvs. sau terții care au acces la instrumentul dvs. personal de acces la Website-ul nostru, că nu veți realiza nicio acțiune care ar putea dăuna Website-ului, care l-ar face inutilizabil sau care l-ar supraîncărca, sau care ar putea împiedica în orice mod utilizarea normală a Website-ului de către alți vizitatori.

3.8. Dvs. aveți un acces temporar la Website-ul nostru, prin accesarea sa și informarea dvs. prin Conținutul său.

3.9. SC Aptet HR SRL nu își asumă responsabilitatea dacă, din orice motiv și pentru orice perioadă de timp Website-ul său nu este disponibil, total sau parțial.

3.10. SC Aptet HR SRL își rezervă dreptul de a retrage sau de a aduce modificări asupra Conținutului pe care îl furnizează public pe Website-ul său, fără o notificare prealabilă sau ulterioară.

3.11. SC Aptet HR SRL își rezervă dreptul de a restricționa parțial sau total, în orice moment și pe orice perioadă de timp, accesul public la Website-ul său, neavând nicio obligație de a pune la dispoziție Website-ul.

Art 4 Conținutul

SC Aptet HR SRL vă pune la dispoziție dispoziție un Conținut pe Website-ul său.

4.1. Dvs. acceptați acest Conținut de fiecare dată când accesați Website-ul nostru, astfel că, implicit, acceptați prezentele Condiții de Utilizare.

4.2. SC Aptet HR SRL își rezervă dreptul de a modifica, de retrage sau de a restricționa accesul, parțial sau temporar, asupra Conținutului furnizat pe Website, fără o notificare prealabilă sau ulterioară.

4.3. SC Aptet HR SRL nu își asumă / nu își declară obligația de a verifica relevanța, utilitatea sau corectitudinea Conținutului și/sau dacă acesta este actualizat. 

4.4. SC Aptet HR SRL nu datorează sau garantează corectitudinea, exhaustivitatea, actualitatea, exactitatea sau caracterul adecvat al informațiilor găsite sau oferite pe website sub niciun motiv. Dvs. aveți cunoștință că informațiile pot conține greșeli, erori sau lipsuri, inexactități, greșeli de scriere, iar noi ne declinăm total responsabilitatea, conform legislației în vigoare. 

4.4. SC Aptet HR SRL nu își asumă eventuale erori sau omisiuni cu privire la Conținut, cu excepția cazului în aceasta este cauzată prin mijloace frauduloase din partea noastră și/sau aceasta duce la deces sau vătămare corporală.

4.5. SC Aptet HR SRL nu își asumă responsabilitatea pentru deciziile pe care le luați dvs. pe baza Conținutului prezentat pe Website-ul nostru.

4.6 SC Aptet HR SRL declară faptul că includerea Conținutului în Website-ul său nu prezintă în niciun caz servicii furnizate, autorizate în cadrul SC Aptet HR SRL (ex – servicii de recrutare și selecție, furnizare de servicii de management etc.)

Art 5. Oferte și/sau solicitări cuprinse în Conținut

5.1. SC Aptet HR SRL declară faptul că includerea Conținutului în Website-ul său nu reprezintă o ofertă și nu trebuie să vă bazați pe aceste informații pentru a lua decizii referitoare la viitor, bugetul companiei, decizii de implementare a unor strategii pe termen mediu sau lung etc.

5.2. SC Aptet HR SRL declară faptul că, pentru persoanele juridice care solicita servicii suport, orice solicitare este tratată în mod individual, orice ofertă este personalizată și transmisă via email, ci nu prin Website-ul său, ulterior unor discuții inițiale telefonice sau via email.

5.3. SC Aptet HR SRL declară faptul că pentru persoanele fizice sunt incluse pe website oferte de servicii în secțiunea “Suport cariera”. Ne rezervam dreptul de a modifica în orice moment aceste oferte, fără o notificare prealabilă sau ulterioară.

5.4. Site-ul www.aptet.ro nu solicită în niciun caz posibil o cerere financiară/monetară pentru facilitarea serviciilor oferite și nici orice alte date ale unui cont bancar! Plata pentru serviciile prestate către Dvs. se face strict prin transfer bancar și doar după ce veți primi via email factură fiscală emisă de noi. Dacă sunteți de părere că ați fost victima unor astfel de escrocherii, vă recomandăm ferm să raportați incidentul autorităților locale.

Art 6 . Drepturile SC Aptet HR SRL asupra Proprietății Intelectuale

6.1. SC Aptet HR SRL declară faptul că tot Conținutul Website-ului său este proprietatea sa, fiind deținut în totalitate.

6.2. SC Aptet HR SRL declară faptul că tot Conținutul Website-ului său (ex. text, imagini, clipuri video sau orice alte materiale incluse în Conținut) este proprietatea sa intelectuală și nu poate fi folosit de către Dvs. sau terți, în scopuri personale sau profesionale, fiind protejat de Legile privind Proprietatea Intelectuală.

6.3. SC Aptet HR SRL vă solicită dvs. să respectați în permanență toate drepturile sale de Proprietate Intelectuală cu referire la Website-ul său și la Conținutul acestuia.

6.4. Dvs. nu aveți în niciun caz dreptul de Proprietate Intelectuală asupra Website-ului nostru și/sau asupra Conținutului acestuia prin acceptarea Condițiilor de utilizare Website-ului.

6.5. Dvs. nu aveți în niciun caz dreptul să obțineți și/sau să încercați să obțineți Conținutul Website-ului, total sau parțial, prin niciun mijloc sau nicio procedură alternativă.

6.6. Dvs. nu aveți dreptul de a realiza oricare dintre activitățile următoare asupra Website-ului sau Conținutului acestuia:

a) orice fel de copiere, transformare sau distribuire pentru orice reutilizare în scopuri personale sau profesionale;

b) orice punere la dispoziție de informații pentru terți, în scopul folosirii în interes profesional sau personal.

c) excepție de la aceste cazuri face numai situația/situațiile în care vă este permis prin lege sau dacă accesul vi s-a permis printr-o autorizare scrisă de către reprezentantul companiei SC Aptet HR SRL

6.7. Nimic din Conținutul expus pe Website nu poate fi interpretat ca o înstrăinare sau acordare a folosinței, în mod direct sau indirect sau de orice alt fel, a unei licențe sau drept de a utiliza orice marcă, logo sau text, afișate pe Website, pentru un produs ori serviciu, fără a avea în prealabil permisiunea scrisă a proprietarului, cu excepția cazurilor menționate în Termenii de utilizare.

6.8. SC Aptet HR SRL își rezervă toate drepturile, chiar dacă nu sunt în mod expres menționate în Termenii de utilizare sau pe acest Website.

Art 7. Alte link-uri decât ale SC Aptet HR 

7.1. Website-ul poate conține trimiteri către alte website-uri, care sunt furnizate doar ca și o oportunitate suplimentară și poartă de acces pentru informația postată. Includerea link-urilor către alte website-uri nu trebuie văzută ca o aprobare a conținutului acelor website-uri sau a diferiților termeni și condiții aplicabile folosirii acelor website-uri.

7.2. SC Aptet HR SRL declară faptul că:

a) există link-uri externe, operate de terți, în cadrul Conținutului Website-ului  său; Link-urile externe indicate sunt menționate pentru cita surse și/sau pentru a da credit privind text/imagine deținute de alte website-uri operate de către terți.

b) aceste link-uri externe existente conduc către website-uri operate de terți și nu ne aparțin, astfel că nu ne asumăm nicio responsabilitate asupra folosirii lor. Dvs decideți, pe propriul risc, orice urmărire a unui link către orice pagină din afara Website-ului nostru sau către orice Website deținut de terți.

c) Dvs decideți, pe propriul risc, orice urmărire a unui link către orice pagină din afara Website-ului nostru sau către orice Website deținut de terți. Noi nu ne asumăm / nu suntem responsabili pentru pierderile, daunele sau alte obligații implicite, rezultate din utilizarea oricăruia dintre website-urile la care se face referire pe Website-ul nostru.

d) orice publicare a unui link de pe Website-ul nostru de către un terț pe Website-ul său necesită aprobarea prealabilă scrisă din partea reprezentantului companiei SC Aptet HR SRL.

Art 8. Politica de date cu caracter personal

8.1 SC Aptet HR SRL declară faptul că, în anumite situații, colectează informații cu caracter personal. Toate datele colectate și modul de gestionare al acestora, menționate în prezentele Condiții de Utilizare, sunt disponibile în prezenta Politica de Confidențialitate.

Art 9 Declinarea Responsabilității

9.1. Utilizarea acestui Website se face pe riscul Dvs. propriu.  

9.2. Ne rezervam dreptul de a restricționa sau chiar împiedica accesul la Website-ul nostru , total sau parțial, în orice moment.

9.3. SC Aptet HR SRL respinge în mod expres orice obligații de orice fel, fie ele directe sau implicite.

9.4. Orice download sau upload pe Website va fi efectuat pe riscul Dvs. Dvs. sunteți individual responsabil pentru orice avariere a propriului dispozitiv sau a pierderilor de date rezultate din descărcarea, respectiv încărcarea unor astfel de materiale. Nicio avertizare sau informare, fie ea scrisă sau verbală, obținută de la SC Aptet HR SRL sau Website nu creează nicio obligație de orice fel.

9.5. SC Aptet HR SRL nu își asumă responsabilitatea referitoare la conținutul Website-ul în ce privește exhaustivitatea, corectitudinea, acuratețea, caracterul adecvat, utilitatea, actualitatea, autenticitatea sau seriozitatea informației.

Art 10. Limitarea răspunderii

10.1. Dvs înțelegeți și acceptați în mod expres faptul că SC Aptet HR SRL nu poate fi considerată responsabilă față de Dvs. pentru nicio pagubă directă, indirectă, accidentală, specială, cauzală sau dată ca exemplu, inclusiv dar fără a se limita la, pagube referitoare la pierdere de profit, clientela, utilizarea de date sau alte pierderi (chiar dacă SC Aptet HR SRL a fost anterior informată despre eventuala existență a unor astfel de pierderi) sau orice altă situație.

10.2. SC Aptet HR SRL NU declară și NU garantează faptul că:

a) Serverul/Serverele care pun Website-ul la dispoziția dvs. este lipsit de viruși sau erori

b) Drepturile unor terți sunt respectate în momentul utilizării website-ului

c) Conținutul Website-ului este complet sau fără erori

d) Dvs. ați înțeles și ați luat la cunoștință toate elementele menționate în prezentele condiții de utilizare

e) Dvs vă asumați orice risc în momentul în care utilizați Website-ul nostru și conținutul acestuia. Toate informațiile vă sunt puse la dispoziție „astfel cum sunt disponibile” și „fără niciun fel de garanție expresă sau implicită”

Art. 11 Despăgubiri

11.1. Dvs înțelegeți și acceptați să despăgubiți și să protejați SC Aptet HR SRL și contractorii, prestatorii de servicii, subcontractorii și furnizorii săi, de și împotriva oricăror și tuturor pierderilor, răspunderilor, cheltuielilor, daunelor și costurilor, inclusiv onorarii avocațiale și cheltuieli de judecată, pornind sau rezultând din folosirea Website-ului sau a sistemului de suport, apărute ca urmare a uneia sau mai multor acțiuni sau inacțiuni ale Dvs..

11.2. Dvs înțelegeți, acceptați și sunteți de acord să fiți responsabil pentru orice și toate pierderile, responsabilitățile, cheltuielile, daunele și costurile, inclusiv onorariile avocațiale și cheltuielile de judecată, pornind sau rezultând din acestea.

11.3. SC Aptet HR SRL își rezervă dreptul, pe propria cheltuială, să își asume apărarea proprie și controlul oricărei situații sau probleme care face obiectul unei despăgubiri. În acest caz, utilizatorii Website-ului sunt de acord sa coopereze cu SC Aptet HR SRL în ceea ce privește pregătirea apărării împotriva unor astfel de pretenții.

Art. 12 Jurisdicție și Separabilitate

12.1. Utilizarea Website-ului de către Dvs. și orice diferend izvorând din această utilizare a Website-ului sunt guvernate de actuala lege din România.

12.2. SC Aptet HR SRL vă informează asupra faptului că, în cazul în care oricare dintre prevederile acestor Termeni de utilizare este nelegală, fără valoare sau neaplicabilă, celelalte prevederi rămân in vigoare.

 Art. 13 Cookie-uri

13.1. SC Aptet HR SRL declară faptul ca folosește Cookie-uri care sa va faciliteze/furnizeze Dvs. o experiență mai bună în navigarea pe Website în viitor.

13.2. Utilizarea cookie-urilor se supune Politicii noastre privind cookie-urile, care face parte din acești Termeni și condiții de utilizare și care este disponibilă  AICI.

 Art. 14 Mențiuni finale

 14.1. Termenii și condițiile de utilizare Aptet HR, împreună cu orice politici sau reguli de operare constituie întregul contract dintre SC Aptet HR SRL și Dvs. și înlocuiește orice altă comunicare și/sau propunere anterioară sau prezentă, indiferent că a fost făcută verbal sau în scris, între părți cu privire la Website.

14.2. SC Aptet HR SRL vă recomandă să citiți aceste condiții la fiecare accesare și utilizare a Website-ului său.

14.3. Ne puteți contacta pentru întrebări / comentarii despre Termenii și condițiile de utilizare Aptet HR:

a) prin telefon la numărul 0733388815; sau

b) prin e-mail folosind adresa office@aptet.ro; sau

c) prin completarea formularelor de contact existente în Conținutul Website-ului nostru.

Ai întrebări?

Ne place să te identificăm prin unicitatea ta de om și să iți înțelegem nevoia. Pregătește-ți cafeaua și hai să povestim despre solicitarea ta!

Scroll to top